Blog

İŞİTME CİHAZI

İşitme Cihazı Nedir?

İşitme cihazı kulağın içine veya kulağın arkasına takılarak işitmesi azalmış kişilerin duymasını arttırmaya ve işitme kaybına bağlı olarak ortaya çıkan algı problemini ortadan kaldırmaya yönelik kullanılan medikal tedavi aracıdır.

İşitme cihazları kişinin yaşı, işitme kaybının tipi, işitme kaybının derecesi dikkate alınarak bireye özel tasarlanmaktadır. İleri teknoloji işitme cihazları gürültülü ortamlarda gürültü seslerini baskılayıp sadece konuşma sesini artırma özelliği sayesinde konuşmanın anlaşılırlığını arttırır ve iç kulaktaki tüy hücrelerinin hasar görmesini engeller. Hastanın işitme kaybı alçak frekanslardaysa, özellikle, pes tonlarda kazanç artırma ya da yüksek frekanslardaysa tiz seslerin kazancını artırma gibi özellikleri sayesinde işitme sağlığını koruyup sağlıklı işitme konforu sunmaktadır.

İşitme cihazları genel olarak ses dalgalarını elektrik sinyaline dönüştüren mikrofon, mikrofonun topladığı sesleri yükselten amplifikatör ve elektrik sinyali akustik ses dalgalarına dönüştürüp kulağa ileten hoparlör olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.

İşitme Cihazının Faydaları Nelerdir?

 • İşitme cihazı kullanmak var olan işitme kaybınızı hapsederek ilerlemesini durdurur.
 • İşitme kaybının sebep olduğu sosyal problemlerden kurtulmanızı sağlar.
 • Hayat kalitenizi etkileyen ve depresyon gibi majör etkilere neden olan kulak çınlamanızı baskılamanızı sağlar.
 • İç kulakta yer alan tüy hücreleri yaşa, gürültüye maruz kalmaya ve genetik faktörlere v.b bağlı olarak hasar görebilmektedir. Hasar görmüş tüy hücreleri işitme kaybına sebep olmaktadır. İşitme kaybı zamanla algı problemine yol açmaktadır. Kalan tüy hücrelerinin uyarılması için iç kulağa giden seslerin şiddetinin yüksek olması gerekmektedir. İşitme cihazı kullanarak ses enerjisi artırılarak tüy hücrelerinin uyarılması sağlanır. Bu sayede işitme ve algılama problemlerinin önüne geçilmiş olunur.
 • Bebek ve çocuklarda dil öğrenimi için gerekli olan işitsel girdiyi sağlar.

İşitme Cihazı Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

İşitme cihazı denemeleri genellikle sessiz odalarda yapılmaktadır. Ancak günlük hayatınızda çok fazla çevresel gürültüye maruziyet söz konusudur. Bu yüzden denemeleri hem sessiz odada hem de dışarıya çıkarak yaptırınız. Uygulamayı yapan kişi işitme cihazınızdan verim almanız için çok önemlidir. Uzman kişi tarafından yapılmasına dikkat edin.

 • Alacağınız işitme cihazının kullanımıyla ilgili eğitim alınız.
 • İşitme cihazını aldığınız firmanın kurumsal olmasını önemseyiniz.
 • İşitme cihazınızın işitme kaybınıza uygunluğunu araştırınız.
 • İşitme cihazı aldıktan sonra rutin kontroller düzenlenip düzenlenmediğini sorunuz.
 • Bebekler 4. Aylarından itibaren her şeyi ağızlarına götürmek ister, işitme cihazının suya dayanıklı olmasına özen gösteriniz.

Pil kapağı kilidi kullanmak olası pil yutma tehlikesine karşı sizi ve bebeğinizi koruyacaktır. Bebek ve çocuklarda ergenlik dönemine kadar kulak içi işitme cihazı kullanımından kaçınmalısınız. Çocuğun tüm sesleri aktif olarak duyabilmesi için kulak arkası ve kulak kalıbı ile kullanacağı işitme cihaz seçimine özen gösteriniz.

İŞİTME KAYBI

İşitme Kaybı Nedir?

Etrafınızdakiler bağırarak konuştuğunuzu mu söylüyor ya da yan odada ağlayan bebeğinizin sesini duymadığınızı mı fark ettiniz? Böyle bir durum söz konusuysa, işitme kaybınız olabilir.

İşitme kaybı, sesin iletiminde görev alan dış, orta ve iç kulağın herhangi bir yerinde veya daha üst işitme yollarında meydana gelen bir patoloji sonrası duyma hassasiyetinde azalma, etraftaki sesleri duymakta güçlük çekme olarak tanımlanabilmektedir.

İşitme kaybı olan bireyler kendilerindeki bu problemin farkına varmakta güçlük çekebilir, bu yüzden çoğu zaman işitme kaybımız etraftaki insanların dikkatini çeker. Duymamaya veya eskisinden daha az duymaya başladığımız zaman karşımızdaki kişinin konuşmasını tekrar ettirir ya da kendi sesimizi de az duyduğumuz için yüksek sesle konuşur ama bunun farkına varmayız. Duymamak işitme kaybının derecesine göre bireylerde sosyal ve bilişsel problemlere sebebiyet verebilmektedir. Birey kaç yaşında olursa olsun, işitme kaybı sosyal aktivitelerde kısıtlanma, yalnızlık ya da iletişim bozukluklarına yol açarak bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Anlaşılmadığımızı düşündüğümüz ya da karşıdakini anlamakta güçlük çektiğimiz zaman iletişim kuramayız. İletişim insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Böyle bir durumda işitme kaybı olan birey kendini geri planda tutar ve toplumdan soyutlar.

İşitme kaybı her yaşta karşımıza çıkabilmektedir ve gelişen teknolojiyle birlikte bu durum bir engel olarak görülmemektedir. İşitme cihazları ve işitsel implantlar (koklear implant, beyinsapı implant, orta kulak implantı, vb.), gelmiş olduğu teknolojik boyut sayesinde, işitme kaybı olan bireylere de normal işiten bireyin sahip olduğu işitme konforunu sunmaktadır.

İşitme Nedir? Nasıl Duyarız?

Akustik bir sinyal olan ses dalgaları kulak kepçemizde toplanır.

 • Dış Kulak (Auris Externa): Ses dalgaları dış kulak kanalından kulak zarına iletilir.
 • Orta Kulak (Auris Media): Kulak zarındaki titreşim hareketi kemikçikleri (malleus, inkus, stapes) harekete geçirir.
 • İç Kulak (Auris Interna): Oval pencereden gelen ses dalgaları baziler membran üzerinde yer alan tüy hücrelerini harekete geçirir. Mekano elektriksel transdüksiyon gerçekleştikten sonra ses dalgaları beyne iletilir ve anlamlandırma gerçekleşmiş olur. Sesin bir anlam ifade etmesi için beyinde işlenmiş olması gerekir. Duyduğumuz sesler aslında kulağımıza girdiği anda işitme gerçekleşmez. İşitmenin gerçekleşmesi beyinde olur.

İşitme Kaybının Nedenleri Nelerdir?

İşitme kayıpları doğuştan veya sonradan meydana gelebilmektedir. Doğuştan meydana gelen işitme kayıpları:

 • Doğum öncesi (prenatal) dönemde yani annenin hamileliği sırasında radyasyona maruz kalması, genetik, akraba evliliği, vb. sebepler;
 • Doğum sırasında (perinatal) dönemde bebeğin düşük doğum ağırlıklı olması, anne bebek arası kan uyuşmazlığı olması, doğum sırasında oksijen yetersizliği, vb. sebepler;
 • Mikrotia / anotia yani kulak kepçesinin kısmi veya tamamının olmaması, dış kulak yolu atrezisi / stenozi dış kulak kanalının darlığı;
 • Doğum sonrası (postnatal) dönemde ve konuşma gelişimi olduktan sonraki dönemde bebeğin geçirdiği hastalıklar ya da yüksek sese maruz kalması, orta kulak iltihapları, meniere hastalığı, otoskleroz, kulak zarı perforasyonları, kolesteatom, vb. gibi pek çok sebepler sayılabilmektedir.

Doğum sonrası meydana gelen işitme kayıplarının büyük çoğunluğu günümüzdeki ses kirliliğinden kaynaklanmaktadır. İnsan kulağı 85 desibel sese 8 saatten fazla maruz kaldığı zaman gürültüye bağlı geçici veya kalıcı işitme kayıpları meydana gelebilmektedir. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzdaki tüm organlarda problem olduğu gibi kulağımızda da sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşla birlikte, iç kulağımızda tüy hücre harabiyeti meydana gelerek prespiakuzi dediğimiz yaşa bağlı genellikle bilateral (iki kulakta) sensorinöral tipte yüksek frekansları tutan işitme kaybı görülmektedir. Aynı zamanda, yaşla birlikte ortaya çıkan işitme şikâyeti konuşmayı duyma fakat anlayamama şeklindedir. İşitme cihazı yalnızca sesleri artırmakla kalmayıp algı düzeyinizi korumanızı sağlayacaktır. Kulak Burun Boğaz muayenesinden sonra tek veya iki kulakta işitme kaybınıza göre doktorunuzun uygun gördüğü durumda işitme cihazları veya işitsel implantlar (koklear implant, beyinsapı implant, kemiğe monte işitme cihazları) uygulanabilmektedir. İşitme cihazı uygulamasını işitme cihazı uzmanınız işitme kaybınıza ve kaybınızın derecesine göre sizin de isteklerinizi dikkate alarak yapacaktır.

İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

Tıpkı etrafımızdaki sesler gibi kulaklarımız her zaman açık. Çalan cep telefonları, sohbet eden insanlar, havlayan köpekler, trafik gürültüsü, cıvıl cıvıl kuşlar.

Beynimiz farklı sesleri tanımlamamıza ve yorumlamamıza ve duymak istediklerimize odaklanmamıza izin verir. Sevilen birinin sesini anında tanıyabilir veya arka plan seslerini tanımadan sessizce bir kitabı okuyabiliriz.

Ancak sistem bazen, bu şekilde çalışmaz. Bazen, beynimiz bir sesi tanımlayamaz!

Duyamayacağınız seslerin farkında mısınız?

Durun, nefes alın ve dinleyin

Kulaklarımız, tıpkı çevremizdeki sesler gibi daima açık durumdadır. Cep telefonunun çalması, insanların sohbeti, köpeğin havlaması, trafik uğultusu, kuşların cıvıltısı — etrafta birçok şey oluyor ancak bu seslerin hangilerini ayırt edebiliyorsunuz? Biraz zaman ayırıp çevrenizdeki dünyayı dinlemek önemlidir.

Beynimiz farklı sesleri ayırt ederek ve yorumlayarak işitmek istediğimize odaklanmamızı sağlar. Sevdiğimiz birinin sesini anında tanıyabilir veya arkadaki sesleri duymadan sessiz bir şekilde kitap okumanıza olanak tanır. Bu nedenle sesin daima açık olmasına karşın, hangi seslerin açılıp kapanacağına karar veren beynimizdir!

Zaman zaman işler bu şekilde yürümez. Bazen beynimiz kulağımızın duymaması nedeniyle bir sesi ayırt edemez! İşitmediğiniz seslerin farkında mısınız?

İşitme kaybı, birisinin alçak sesleri duymakta zorlandığı anlamına gelmez. Aksine, özellikle yaşa bağlı işitme kaybında, yüksek perdeli sesleri duyma yeteneğinin ilk önce etkilenmesi daha yaygındır. Örneğin, birisinin bu kadar iyi duyamayabileceği sesler, kuşların cıvıltıları ve kadın veya çocukların sesleridir. İşitme kaybı, konuşmadaki belirli ünsüzleri duyma yeteneğini de azaltır, bu da işitme kaybı olan kişinin konuşmaları takip etmesini zorlaştırabilir. İşitme kaybının nedenine ve türüne bağlı olarak, orta veya düşük frekansları veya tüm frekanslarda eşit olarak işitme güçlüğü yaşamak da mümkündür. İşitme kaybının bir başka işareti de Tinnitus olabilir.

Aşağıdaki sorular, işitme kaybı belirtileri gösterip göstermediğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır:

 • Televizyondaki sesi açmanız gerekiyor mu?
 • Başkalarının ne söylediğini duyuyor ancak anlıyor musunuz?
 • Kalabalık yerlerdeki konuşmaları takip etmekte zorlanıyor musunuz?
 • İnsanlardan sık sık cümleleri tekrarlamasını veya daha yüksek sesle konuşmalarını ister misiniz?
 • Sosyal etkinliklere katıldıktan sonra kendinizi yorgun hissediyor musunuz?
 • Aktif olarak sosyal olaylardan kaçınmaya çalışıyor musunuz?
 • Kulaklarınızda sürekli zil, ıslık veya vızıltı var mı?

Yukarıdaki sorulardan bir veya daha fazlasına evet yanıtı verdiyseniz, işitme yeteneğinizin bir işitme uzmanı tarafından değerlendirilmesini öneririz.

Bölgenizde sertifikalı bir işitme uzmanı veya klinik bulabilirsiniz.

İşitme yeteneğinizin hemen bir derecesini almak için çevrimiçi işitme testimizi de deneyebilirsiniz.

İşitme kaybınızın olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu soruları kendinize sorun... Ve dürüstçe yanıt verin!

 • Televizyon izlerken ses düzeyini yükseltmeniz gerekiyor mu?
 • Çevrenizdeki insanları duyuyorsunuz ancak söylediklerini anlamıyor musunuz?
 • Yoğun alanlarda sohbetleri izlemekte zorluk yaşıyor musunuz?
 • İnsanlardan cümlelerini tekrarlamalarını sıklıkla istiyor musunuz?

SİZLERE YARDIMCI OLMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

İşitme duyunuzu iyileştirmenizi süper kolay, kullanışlı ve ağrısız hale getiriyoruz. Randevularınızı planlamaktan yaşam tarzınız, bütçeniz ve işitme ihtiyaçlarınız için mükemmel cihazları bulduğunuzdan emin olmaya kadar her konuda liderliği ele alacağız ve size rehberlik edeceğiz.

ARAMA YAP WHATSAPP